Bản đồ quy hoạch 486 Phú Quốc – Quy hoạch chung Phú Quốc đến 2030

Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg (Bản đồ Quy hoạch 486 Phú Quốc) về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Phú Quốc xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Theo đó, tổng diện tích điều chỉnh cục bộ trên bản đồ quy hoạch 486 Phú Quốc khoảng 675,53 ha, chiếm 1,14% trong tổng diện tích theo Quy hoạch chung đã được phê duyệt. Quy mô dân số dự kiến tại các điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 51.500 người, tăng 42.500 người so với Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, điều chỉnh tại 08 điểm gồm các nội dung như sau:

Địa điểm 1: Khu vực Bãi Khem – thị trấn An Thới. Quy mô khoảng 15,19 ha

Điều chỉnh 15,19 ha bao gồm 5,38 ha đất rừng phòng hộ và 9,81 ha đất cây xanh cảnh quan tại khu vực Bãi Khem – thị trấn An Thới thành đất du lịch sinh thái. Chỉ tiêu quy hoạch: Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần; tầng cao xây dựng tối đa: 8 tầng

Địa điểm 2: Khu vực cảng Bãi Đất Đỏ – thị trấn An Thới. Quy mô khoảng 17,06 ha

Điều chỉnh chức năng cảng dầu khí thành cảng du lịch kết hợp hàng hóa; điều chỉnh từ 17,06 ha từ đất cây xanh cảnh quan theo quy hoạch chung được duyệt thành đất dịch vụ hậu cần cảng tại khu vực Bãi Đất Đỏ.

Địa điểm 3: Khu vực phía Tây Nam – thuộc Khu đô thị An Thới. Quy mô khoảng 87,86 ha

Điều chỉnh vị trí một số khu chức năng, tổ chức lại không gian tại khu vực phía Tây Nam thuộc khu đô thị An Thới (khu đô thị dịch vụ cửa ngõ An Thới, khu vực ga đi, khai thác yếu tố cảnh quan và phát triển các công trình điểm nhấn)

Cụ thể: Quy mô điều chỉnh:

  • 84,31 ha từ 15,39 ha đất ở mật độ cao
  • 1,23 ha đất ở mật độ thấp
  • 23,27 ha đất công trình công cộng
  • 20,76 ha đất cây xanh cảnh quan
  • 16,97 ha đất rừng phòng hộ
  • 1,88 ha đất bãi đá ven biển và 4,81 ha đất giao thông chuyển sang 63,13 ha đất đơn vị ở
  • 2,52 ha đất trung tâm thương mại dịch vụ
  • 5,76 ha đất cây xanh cảnh quan
  • 1,35 ha đất trụ cáp – hành lang tuyến cáp treo và 11,55 ha đất giao thông.
  • Đồng thời, bổ sung 3,55 ha đất mặt nước để bố trí tổ hợp công trình giải trí với khán đài kết hợp đường dẫn và sàn cảnh quan trên biển, tại khu vực gần nhà ga đi cáp treo.

Các chỉ tiêu quy hoạch: Quy mô dân số khoảng 11.000 người; hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2,2 lần; tầng cao xây dựng tối đa: 20 tầng; các chỉ tiêu đất cây xanh, công trình công cộng tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Địa điểm 4: Khu vực phía Đông Bắc núi Ông Quán – thị trấn An Thới. Điều chỉnh vị trí không thay đổi quy mô.

Không điều chỉnh quy hoạch vị trí khu đất cây xanh và khu đất ờ mật độ thấp theo quy hoạch chung được duyệt tại khu phía Bắc núi Ông Quán.

Địa điểm 5: Khu vực đảo Hòn Thơm và tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm. Quy mô khoảng 151,82 ha

Điều chỉnh quy hoạch khu vực Hòn Thơm – Sun Group, quy mô 151,82 ha: Điều chỉnh chính xác lại phạm vi ranh giới khu du lịch Hòn Thơm theo bản đồ quy hoạch Phú Quốc, Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Để phù hợp với diện tích phát triển du lịch đề xuất là khoảng 147,98 ha và bổ sung khu thủy cung trên mặt nước khoảng 3,84 ha và cụ thề hóa tuyến cáp treo và các trụ cáp treo nối đảo chính Phú Quốc ra đảo Hòn Thơm theo Quyết định số 868/TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể bao gồm: Điều chỉnh diện tích:

  • 22,3 ha đất làng nghề cải tạo chỉnh trang
  • 13,21 ha đất du lịch sinh thái
  • 46,74 ha cây xanh cảnh quan
  • 16.13 ha đất bãi cát, bãi đá ven biển và 49,6 ha đất rừng phòng hộ chuyển sang 4,72 ha đất tái định cư
  • 105,19 ha đất du lịch hỗn hợp
  • 18,55 ha đất công viên chuyên đề
  • 12,42 ha đất cây xanh cảnh quan và 7,1 ha đất bãi cát, bãi đá ven biển.

Các chỉ tiêu quy hoạch: Quy mô dân số khu tái định cư khoảng 500 người; hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) tối đa 2 lần trên toàn khu đất xây dựng; tầng cao xây dựng tối đa 27 tầng đối với công trình điểm nhấn tại khu du lịch; các chỉ tiêu đất cây xanh, công trình công cộng tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Địa điểm 6: xã Bãi Thơm. Quy mô khoảng 143,5 ha

Điều chỉnh quy hoạch khu vực Bãi Thơm, xã Bãi Thơm: Điều chỉnh 143,5 ha từ đất nông nghiệp và đất giao thông theo Quy hoạch chung được duyệt thành 42,5 ha đất ở làng nghề, 14,5 ha đất giao thông, 86,5 ha đất du lịch sinh thái.

Các chỉ tiêu quy hoạch: Quy mô dân số khoảng 6.000 người; hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần; tầng cao xây dựng tối đa: 8 tầng; các chỉ tiêu đất cây xanh, công trình công cộng tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Địa điểm 7: Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương. Quy mô khoảng 203,5 ha

Điều chỉnh quy hoạch khu vực Đồng Cây Sao: Điều chỉnh 203 ha từ chức năng đất dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf và đất nông nghiệp theo Quy hoạch chung được duyệt thành chức năng đất tái định cư và đất đơn vị ở được quy hoạch đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, cây xanh phục vụ dân cư tại khu vực và lân cận.

Cụ thể: Điều chỉnh từ:

 • Điều chỉnh từ 176,8 ha đất dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và sân golf
 • 26,7 ha đất nông nghiệp thành 50 ha đất tái định cư
 • 105,44 ha đất đơn vị ở
 • 6,62 ha đất công trình công cộng
 • 28,46 ha đất cây xanh và không gian mở và 12,98 ha đất giao thông
 • Các chỉ tiêu quy hoạch: Quy mô dân số khoảng 25.000 người; hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần; tầng cao xây dựng tối đa: 10 tầng; các chi tiêu đất cây xanh, công trình công cộng cấp đô thị và đơn vị ở tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Địa điểm 8: Khu vực bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương. Quy mô khoảng 55,6 ha

Điều chỉnh khu vực bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương, quy mô: 55,6 ha từ chức năng đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt sang chức năng đất du lịch sinh thái.

Các chỉ tiêu quy hoạch: Hệ số sử dụng đất gộp (bruttô) trên toàn khu tối đa: 2 lần. Tầng cao xây dựng tối đa: 8 tầng

Bản đồ quy hoạch 486 Phú Quốc trên Google Map

quy hoạch 486 phú quốc

quy hoạch 486 phú quốc (2) quy hoạch 486 phú quốc (3) quy hoạch 486 phú quốc (4) quy hoạch 486 phú quốc (5)

YÊU CẦU TƯ VẤN

  • Quý khách hàng đăng ký thông tin hoặc liên hệ HOTLINE: 0939.777.399 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất  • Yêu cầu tư vấn
   Đóng