Đề nghị phê duyệt Quy hoạch XD Khu kinh tế Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn 2050

Mới đây, ngày 1/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có tờ trình Thủ tướng chính phủ đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/10.000

Văn bản có nội dung thể hiện rõ mục tiêu lập quy hoạch, tính chất, định hướng quy hoạch, tóm tắt như sau:

THỜI GIAN QUY HOẠCH

– Giai đoạn ngắn hạn đến 2030, giai đoạn dài hạn đến 2040, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050

MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH

– Định hướng phát triển khu kinh tế Phú Quốc với tầm nhìn dài hạn, đồng thời đáp ứng được một cách tối ưu những vấn đề ngắn, trung hạn, phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và đảm bảo an ninh, quốc phòng, phù hợp với bối cảnh và xu hướng phát triển mới.
– Phát triển khu kinh tế Phú Quốc trở thành: Một đô thị biển đảo đặc sắc, có những giá trị khác biệt, một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ có bản sắc, chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; Trung tâm thương mại dịch vụ ở tầm cỡ khu vực và quốc tế; Trung tâm chính trị, văn hóa; một không gian sống có chất lượng và gắn bó của người dân trên đảo.
– Làm cơ sở pháp lý để quản lý, hướng dẫn, khuyến khích phát triển; kêu gọi đầu tư; cũng như khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng và lập các dự án đầu tư xây dựng trong các giai đoạn tiếp theo.

TÍNH CHẤT

– Là trung tâm kinh tế du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái biển – đảo đặc sắc, với nhiều giá trị khác biệt, chất lượng cao của cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và quốc tế.
– Là trung tâm thương mại, dịch vụ ở tầm cỡ khu vực và quốc tế.
– Là đô thị biển đảo, độc đáo và đặc sắc.
– Là khu vực có vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh.

DỰ BÁO SƠ BỘ PHÁT TRIỂN

– Dự báo sơ bộ quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 330.000 người; đến năm 2040 khoảng 510.000 người; đến năm 2050 khoảng 510.000 người.
– Dự báo quy mô đất đai sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch chung.
– Các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật được lựa chọn cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị và các khu chức năng đáp ứng chỉ tiêu về hạ tầng và chất lượng đô thị của đô thị loại I

YÊU CẦU TƯ VẤN

    • Quý khách hàng đăng ký thông tin hoặc liên hệ HOTLINE: 0939.777.399 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất    • Yêu cầu tư vấn
      Đóng