Kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập TP Phú Quốc

Ngày 7/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc công bố kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thành phố Phú Quốc.

Kết quả lấy phiếu được công bố có đến 62,284 / 64,263 cử tri đồng thuận, chiếm tới 96,92%

YÊU CẦU TƯ VẤN

    • Quý khách hàng đăng ký thông tin hoặc liên hệ HOTLINE: 0939.777.399 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất    • Yêu cầu tư vấn
      Đóng