Chính sách bán hàng Sun Grand City New An Thới – Khu đô thị đầu tiên tại Phú Quốc

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SUN GRAND CITY NEW AN THỚI

Mã số: CSBH-08v1/SGCNAT/KKDBĐS/04-2021Áp dụng từ ngày 01/05/2021 đến 31/05/2021CĐT giữ quyền thay đổi CSBH mà không cần báo trước

I. CHÍNH SÁCH VAY VỐN

1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

STTĐỢT THANH TOÁNSỐ TIỀN THANH TOÁNTIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
1 Ký HĐVV
Giải ngân lần 1
500.000.000 VNDTại thời điểm ký HĐVV
2Giải ngân lần 2 10% Giá Bán NPTM/NPLK* (Chưa gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền giải ngân lần 1: 500.000.000 VNĐ) Ngày thứ 10 kể từ ngày KH đến ký HĐVV
3Giải ngân lần 3 20% Giá Bán NPTM/NPLK* (Gồm thuế GTGT) Ngày thứ 20 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 2

Giá trị HĐVV: 30% Giá bán NPTM/NPLK (bao gồm thuế GTGT)*NPTM/NPLK: Nhà Phố Thương Mại, Nhà Phố Liền Kề

2. THỜI HẠN VAY VÀ LÃI SUẤT HĐVV

– Thời hạn vay: 12 tháng kể từ thời điểm ký Hợp Đồng Vay Vốn
– Lãi suất áp dụng: 4%/năm

 Trường hợp Khách Hàng mua NPTM/NPLK+ Thanh lý Hợp Đồng Vay Vốn, lãi suất áp dụng 0%
 Trường hợp Khách Hàng không mua NPTM/NPLK+ Lãi suất áp dụng 4%/năm+ Khách hàng nhận lại tiền gốc, lãi tại thời điểm hết thời hạn vay quy định tại HĐVV

II. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

STTĐỢT THANH TOÁNSỐ TIỀN THANH TOÁNTIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
1 Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc (TTĐC)
Đặt cọc lần 1
500.000.000 VNDTại thời điểm ký TTĐC
2Đặt cọc lần 2 10% Giá Bán NPTM/NPLK* (Chưa gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiền đặt cọc 500.000.000 VNĐ) Ngày thứ 15 kể từ ngày KH đến ký TTĐC
3Đặt cọc lần 3 10% Giá Bán NPTM/NPLK* (Chưa gồm thuế GTGT) Ngày thứ 15 kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2

Giá trị TTĐC: 20% Giá Bán NPTM/NPLK (chưa gồm thuế GTGT)*NPTM/NPLK: Nhà Phố Thương Mại, Nhà Phố Liền Kề.

2. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN TẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Khách Hàng lựa chọn 1 trong 2 Phương án thanh toán tại HĐMB

2.1 PHƯƠNG ÁN 1: KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

2.1.1 Tiến độ thanh toán (áp dụng đối với các căn ký HDVV)

STTĐỢT THANH TOÁNSỐ TIỀN THANH TOÁNTIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
1 Ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1
30% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐC/HĐVVThanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB
2Thanh toán lần 2 40% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT)Ngày 15/08/2021
3Thanh toán lần 3 25% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT)Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài NPTM/NPLK (dự kiến 25/09/2021)
4Thanh toán lần 4 5% Giá Bán NPTM/NPLK* (Gồm thuế GTGT)Theo thông báo của Chủ đầu tư khi NPTM/NPLK được cấp GCN quyền sở hữu

2.1.2. Tiến độ thanh toán (áp dụng đối với các căn ký TTĐC)

STTĐỢT THANH TOÁNSỐ TIỀN THANH TOÁNTIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
1 Ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1
20% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐCThanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB
2Thanh toán lần 2 50% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT)Ngày 25/06/2021
3Thanh toán lần 3 25% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT)Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài NPTM/NPLK (dự kiến 26/07/2021)
4Thanh toán lần 4 5% Giá Bán NPTM/NPLK* (Gồm thuế GTGT)Theo thông báo của Chủ đầu tư khi NPTM/NPLK được cấp GCN quyền sở hữu

2.1.3 Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất

Khách Hàng nhận chiết khấu 10% trừ trực tiếp vào Giá Bán NPTM/NPLK (bao gồm thuế GTGT) tại thời điểm ký HDVV/TTĐC/HĐMB

2.2 PHƯƠNG ÁN 2: KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT

2.2.1. Tiến độ giải ngân

STTĐỢT THANH TOÁNSỐ TIỀN THANH TOÁN
KHÁCH HÀNGNGÂN HÀNG
1Ký hợp đồng mua bánKhách hàng Ký hợp đồng mua bán
2 Thời hạn giải ngân: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HDMB70% giá bán NPTM/NPLK đã bao gồm thuế GTGT

(*) Trường hợp Khách Hàng không vay đến 70% giá bán NPTM/NPLK gồm thu GTGT, Khách Hàng giải ngân bổ sung vốn tự có để đủ số tiền phải thanh toán theo tiến độ của HĐMB

2.2.2. Chính sách hỗ trợ lãi suất

Chính sách hỗ trợ lãi xuất
Ngân hàng cho vayNgân hàng theo chỉ định của CĐT
Tỷ lệ cho vayLên tới 70% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm Thuế GTGT)
Chủ đầu tư hỗ trợ lãi xuấtLên tới 70% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm Thuế GTGT)
Thời gian ưu đãi lãi xuất tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 26/08/2023 (áp dụng đối với căn ký HDVV)05/08/2023 (áp dụng đối với căn ký TTĐC)(**)
Lãi xuất vay trong thời gian ưu đãi0%
Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)24 tháng
Phí trả nợ trước hạnMiễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS
Lãi xuất các tháng sau thời gian HTLSTheo quy định của ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm giải ngân

(**) Chủ Đầu Tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các Khách Hàng đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục vay vốn theo quy định của Ngân Hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định tại thời điểm bán hàng

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM

3.1 Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của Chủ Đầu Tư được nêu ở mục I.1, mục II.1 và mục II.2.1 sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán trước hạn ít nhất 10 ngày (Áp dụng cho HDVV/TTĐC/HĐMB).

3.2 Trong trường hợp Khách Hàng thanh toán sớm lên tới 70%/ 95% Giá Bán NPTM/NPLK (gồm thuế GTGT):

Đối với các căn ký TTĐC

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên (Ký TTĐC/HĐVV/HĐMB)Mốc thời gian thanh toán 95% không muộn hơnTổng mức chiết khấu
01/05/2021 – 31/05/202131/05/20213.0%

Đối với các căn ký HDVV ( Shophouse Gateway chẵn )

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên (Ký TTĐC/HĐVV/HĐMB)Mốc thời gian thanh toán 70% / 95% không muộn hơnMức chiết khấu thanh toán 95%Mức chiết khấu thanh toán 70%
01/05/2021 – 31/05/202131/05/20213.0%2.0%

Hình thức: Áp dụng trừ trực tiếp vào Giá Bán NPTM/NPLK (bao gồm Thuế GTGT)

3.1 Điều kiện áp dụng – Mục II.3.1. II.3.2 nêu trên không áp dụng đồng thời với Chính sách ưu đãi lãi suất ngân hàng tại mục II.2.2.

Trường hợp Khách Hàng thanh toán sớm theo tiến độ thanh toán của HĐMB bằng vốn tự có không trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất thì khoản thanh toán sớm bằng vốn tự có này được áp dụng theo Chính sách ưu đãi tại mục II.3.1

– Mục II.3.2 không áp dụng đồng thời với mục II.3.1

4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ HỘ KHẨU TẠI KIÊN GIANG

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNGCHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
– Cá nhân: có hộ khẩu tại Tỉnh Kiên Giang
– Cá nhân là chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có Giấy chứng nhận ĐKKD: trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 02/01/2021
– Doanh nghiệp có giấy chứng nhận ĐKKD trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 02/01/2021
Chiết khấu ngay 1% trên Giá bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

5. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

NỘI DUNGCHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
– Khách hàng là Chủ sở hữu BĐS khác tại các dự án của Sun Group (sở hữu dưới hình thức HĐMB, Giấy Chứng Nhận/Sổ đỏ gồm cá nhân/công ty/hoặc đại điện Pháp luật của công ty) (“Chủ sở hữu”)
– Áp dụng cho ”Chủ Sở Hữu” và vợ/chồng/con ruột/tứ thân phụ mẫu của Chủ Sở Hữu
Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán NPTM/NPLK gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

6. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤMÔ TẢTHỜI GIAN SỬ DỤNG
Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý NPTM/NPLKDịch Vụ Quản Lý NPTM/NPLK (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3**)05 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao NPTM/NPLK)

**Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như:dịch vụ giá trị gia tăng , trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng NPTM/NPLK, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3(Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

YÊU CẦU TƯ VẤN

    • Quý khách hàng đăng ký thông tin hoặc liên hệ HOTLINE: 0939.777.399 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất    • Yêu cầu tư vấn
      Đóng