Chính sách bán hàng Shophouse Santorini từ 1/10/2022

 CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
HON THOM PARADISE ISLAND
(
SHOPHOUSE PHONG CÁCH SANTORINI)

 Mã số: CSBH 03/STR/SPG/10-2022
Áp dụng từ ngày 1/10/2022 đến khi chính sách khác thay thế
S-Land giữ quyền thay đổi CS mà không cần báo trước

 I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
1. Khách Hàng không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng
1.1 Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi sau theo phương án thanh toán tại TTĐC
– Chiết khấu 12% (trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse chưa bao gồm thuế GTGT và Phí bảo trì (PBT)) tại TTĐC theo Phương án 1 (tiến độ /thời hạn Thanh toán)
– Chiết khấu 09% (trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse chưa bao gồm thuế GTGT và Phí bảo trì (PBT)) tại
TTĐC theo Phương án 2 (tiến độ /thời hạn Thanh toán)
1.2 Tiến độ thanh toán:

STTĐỢT THANH TOÁNSỐ TIỀN THANH TOÁNTIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
(Phương án 1)
TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
(Phương án 2)
1 Ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) Đặt cọc lần 1500.000.000 VNDTại thời điểm ký TTĐC
2Đặt cọc lần 2 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền đặt cọc lần 1 là 500.000.000 VNĐ)Ngày thứ 15 kể từ ngày ký trên TTĐC
3 Ký hợp đồng mua bán (HĐMB) Thanh toán lần 1 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐC) Không muộn hơn ngày ký HĐMB
(Dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2)
4Thanh toán lần 2 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGTNgày thứ 60 kể từ ngày ghi trên HĐMB
5Thanh toán lần 3 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGTNgày thứ 120 kể từ ngày ghi trên HĐMB
6Thanh toán lần 4 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGTNgày 10/07/2023Ngày 10/10/2023
7Thanh toán lần 5 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGTNgày 11/09/2023Ngày 11/12/2023
8Thanh toán lần 6 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGTNgày 10/11/2023Ngày 10/03/2024
9Thanh toán lần 7 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGTNgày 10/02/2024Ngày 10/06/2024
10Thanh toán lần 8 25% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT và 100% PBT (*)Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (Dự kiến 31/03/2024)Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (Dự kiến 15/09/2024)
11Thanh toán lần 9 5% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT vào TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (Dự kiến 31/03/2024)
CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền
sở hữu tính từ khi CĐT nhận khoản tiền này đến hạn nhận GCN quyền sở hữu theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy từng thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.
– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (Dự kiến 15/09/2024)
CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu tính từ khi CĐT nhận khoản tiền này đến hạn nhận GCN quyền sở hữu theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy từng thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này
12Thanh toán lần 10 5% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT (Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu) Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu hoặc khi bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Bất động sản.

2. Khách hàng sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng
2.1 Tiến độ thanh toán

STTĐỢT THANH TOÁNSỐ TIỀN THANH TOÁNTIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
1 Ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
Đặt cọc lần 1
500.000.000 VNĐTại thời điểm ký TTĐC
2Đặt cọc lần 2 10% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ) Ngày thứ 15 kể từ ngày ghi trên TTĐC
3 Ký hợp đồng mua bán (HĐMB)
Thanh toán lần 1
10% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐC)Không muộn hơn ngày ký HĐMB (Dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2)
4Thanh toán lần 2
Ngân hàng giải ngân
70% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT) (*) 50% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT) (*)Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký ghi trên HĐMB
5Thanh toán lần 3 15% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT) 100% PBT (**) 35% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT) 100% PBT (**)Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 31/03/2024)
5Thanh toán lần 4 05% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 31/03/2024)
CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu tính từ khi CĐT nhận khoản tiền này đến hạn nhận GCN quyền sở hữu theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy từng thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này
5Thanh toán lần 5 05% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) (khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu)Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu hoặc khi bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Bất động sản
(*) Trường hợp Khách hàng không vay đến 70%/50% Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT, Khách hàng sẽ sẽ bổ sung vốn tự có để đủ 70%/50% Giá bán Shophouse gồm thuế GTGT tại đợt thanh toán lần 2.
(**) Tùy theo chính sách của từng Ngân hàng, trường hợp Ngân hàng cho vay yêu cầu vốn tự có đối ứng tối thiểu 30% trước khi giải ngân, KH cần nộp 20% này luôn trước đợt thanh toán lần 2 theo thời hạn như sau:
10% – Ngày thứ 60 kể từ ngày ký HĐMB & 10% – Ngày thứ 120 kể từ ngày ký HĐMB và KH không được hưởng lãi Thanh toán sớm cho phần tiền đóng theo yêu cầu này; NH sẽ giải ngân trong vòng 125 ngày kể từ ngày ký HĐMB đồng thời sau khi KH bổ sung dủ Vốn tự có theo tiến độ

 2.2 Chính sách ưu đãi Hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

Chính sách ưu đãi tài chính
Ngân hàngTheo chỉ định của chủ đầu tư (CĐT)
Mức cho vay Tối đa 70% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT)
Trường hợp khách chỉ vay 50% giá bán bất động sản gồm thuế GTGT: Khách được hưởng CK 2% trừ trực tiếp vào giá bán chưa gồm thuế GTGT và PBT
Mức hỗ trợ lãi suất Tối đa 70% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT)
Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đaKể từ ngày giải ngân đầu tiên của Ngân hàng nhưng không muộn hơn 18/02/2025
Lãi suất trong thời gian hỗ trợ0%
Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)Theo thời gian hỗ trợ lãi suất (*)
Phí trả nợ trước hạnMiễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất
Lãi suất các tháng tiếp theoLãi suất cơ sở + biên độ theo quy định của Ngân Hàng từng thời kỳ

(*): thời gian ân hạn nợ gốc: sau thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ theo ưu đãi của các Ngân hàng.
– Thời gian vay: tùy theo ưu đãi của các Ngân hàng.
– Khách Hàng liên hệ trực tiếp với Ngân hàng cho vay về thủ tục, điều kiện vay, mức cho vay tối đa và các chính sách vay cụ thể
– Việc nhận tài sản thế chấp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng cho vay và các quy địnhpháp luật hiện hành.
– Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng.

Xem thêm >> Shophouse Santorini

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM

1. Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của CĐT được nêu ở mục I.1, I.2 bằng vốn tự có (không trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất) sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán ít nhất 10 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán.
– Khách hàng ký lên HĐMB thì khoản lãi thanh toán sớm này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp.
– Khách Hàng cá nhân sẽ nhận khoản lãi này sau khi CĐT đã trừ thuế TNCN

4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH THEO THÁNG

Điều kiện:

(i) Không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất của CĐT
(ii) Áp dụng có điều kiện theo Thông báo của CĐT tại từng thời điểm

Thời điểm áp dụngMức chiết khấu (*)
Tháng 10/20228%
Tháng 11/20227,3%
Tháng 12/20226,6%

(*): Chiết khấu trực tiếp vào Giá Bán Bất động sản chưa gồm thuế GTGT và PBT không muộn hơn ngày ký HĐMB
Lưu ý: CĐT có quyền thay đổi mức chiết khấu mà không cần Thông báo trước

5. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤMÔ TẢTHỜI GIAN SỬ DỤNG
Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Dịch Vụ Quản Lý Shophouse (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3) (*)03 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Shophouse)

(*): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng, trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Shophouse, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

Xem thêm >> Shophouse Santorini

6. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
(đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây )
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1. Khách Hàng là cá nhân/công ty/hoặc đại điện pháp luật của công ty sở hữu bất động sản khác tại các dự án của Sun Group (không áp dụng bất động sản giao dịch qua Sunland) dưới hình thức Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Chủ sở hữu”) và vợ/chồng/con ruột/tứ thân phụ mẫu của Chủ Sở Hữu.Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Shophouse chưa gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐ giao dịch

7. TẶNG GÓI HOÀN THIỆN SHOPHOUSE VỀ Ở/KINH DOANH SỚM

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNGCHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi sau
Hoàn thiện Shophouse về ở/kinh doanh sớm trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao Quà tặng Đồng hành: tặng 5 triệu đồng/m2 sàn xây dựng tại thời điểm Khách Hàng ký Hợp đồng thi công (trừ trực tiếp vào lần thanh toán đầu tiên của Hợp đồng Thi công) (CĐT đưa ra các gói chi phí, tiêu chuẩn hoàn thiện và chỉ định đơn vị thi công)

Quà tặng Tân Gia: tặng 5 triệu đồng/m2 sàn xây dựng tại thời điểm nghiệm thu hoàn thiện nội thất shophouse. (Khách Hàng tự lựa chọn đơn vị thi công theo nhu cầu, chịu thuế TNCN và các chi phí khác nếu có)

YÊU CẦU TƯ VẤN

    • Quý khách hàng đăng ký thông tin hoặc liên hệ HOTLINE: 0939.777.399 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất    • Yêu cầu tư vấn
      Đóng